medepia

Yeni Veri Düzeni: Medepia Fiori Change Log Application!

Teknolojik alanlarda başarılı olmanın yolu hız, dinamiklik ve sürekli yenilik ile mümkündür. Bununla birlikte dijital dünyanın işleyişi, şirketlerin gerekli plan ve altyapılar ile iş süreçlerini devamlı güncel tutmalarını beklemektedir. Bu durum, yeni gelişmelerin ve çözümlerin uygulanmasını gerektirir.Teknolojik alanlardaki gelişmeleri incelediğimizde, tüm dünyada dijital dönüşümü yakalayan ve sektöründe önde gelen firmaların SAP programı kullandığını görmekteyiz. Küçük ve orta ölçekli işletmelerden global şirketlere kadar tüm ölçeklerdeki işletmeler ihtiyaçlarını SAP programı ile karşılamaktadır.

MDG’nin şirketler için önemi

SAP’de bulunan araç ve hizmetler, kullanıcıya uygun çalışma alanları yaratarak iş hayatında önemli bir rol oynamaktadır. Bu hizmetlerden biri olan ana veri yönetimi SAP MDG (Master Data Governance), ana verilerin oluşumu, bakımının yapılması ve ERP sistemlerine replike edilmesi gibi süreçleri kapsar ve tüm bu süreçler merkezi bir platform tarafından yönetilir. Böylece MDG, işletmede kabul görmüş işleyiş ve standartlar çerçevesinde sürece uygun ve kurumsal veri entegrasyonunu sağlayacak bir yöntem sunmaktadır.

 

 

Dolayısıyla, MDG süreçlerinin sağlıklı olarak yürütülememesi; iş süreçleri üzerinde verinin kalitesizleşmesi, kullanıcıların vakit kaybetmesi ve bununla birlikte ekonomik açıdan açıkların ortaya çıkması gibi ciddi olumsuz etkilere neden olabilir.

Aslında, kullanıcı doğrudan bu olumsuz etkileri görmez. Çünkü ana veri işlemlerine, Web tabanlı NetWeaver Busineess Client ya da Fiori ekranları üzerinden ulaşılır. Ancak yapılan işlemler bazen sayısal olarak kontrol edilemeyen bir noktaya varabilir ve çözüm için yapılacak değişiklikler yeni güncellemeler gerektirebilir. Örneğin; bir malzemeye ait değişiklik talepleri ve bu talep detaylarını görmek isteyen bir kullanıcı birden fazla ekrana girmek zorunda kalacak ve bu durum zaman kaybı veya yanlış verilerin eşleşmesi gibi sağlıksız sonuçlara yol açabilecektir.

Peki;

 • MDG üzerinde bunu tek bir ekranda gerçekleştirebilir miyiz?
 • Veri bazlı yapılan tüm işlemleri sağlıklı bir şekilde belirli başlıklar altında sınıflandırabilir miyiz?
 • Kullanıcının kolayca kullanabileceği bir uygulama ile bunu oluşturabilir miyiz?

Bu yazıda, MDG üzerinde bu sorunları gidermek için olası çözümleri değerlendirerek, kullanıcı dostu yeni Fiori Change Log uygulamasının süreç ve detaylarını aktaracağız.

Çalışmamıza yol göstermesi adına, ana veri değişikliği için yapılan değişiklik taleplerine ait kayıtlara ulaşmak için mevcut bazı olası çözümleri denedik. Bu çözümlerin yetersiz geldiğini göstermek adına ulaştığımız detayları sizlerle paylaşalım:

NWBC ve Cloud üzerinde incelemeler yaptığımızda ulaşmak istediğimiz hedef için bu ekranların yeterli gelmediğini gözlemledik.

‘Change Document’ butonu ile NWBC üzerinden Change Request (CR-Değişiklik Talebi) bazlı ya da kullanıcı bazlı değişiklikleri ekrana getirebiliriz. Fakat bazı verilerin alınan tablolardaki eksiklikleri ve bir malzemeye ait değişiklikleri bu alanın yansıtmaması; kullanıcı için dezavantaj oluşturmaktadır.

 

 • SAP Version 1909:

 

 

 

 

 • SAP Cloud

 

 

 

 

 

Fiori Change Log Uygulaması

Mevcut yöntemlerin dijital çağın ihtiyaçlarını doğrudan yakalayamadığı ve iş operasyonlarının performansını geciktirebildiği ortada. Buna karşılık, yüzlerce hazır uygulamaları kütüphanesinde barındırdığı gibi yeni özel uygulamaların geliştiriciler tarafından tasarlanmasına ve kodlanmasına imkân veren SAP Fiori ile bu ihtiyaçları karşılamak mümkün. Ayrıca ABAP programlaması uyarlayıp optimize edildiği için HANA veri tabanının harika performans özelliklerinden de Fiori üzerinden yararlanabilirsiniz. Nasıl mı? medepia Fiori Change Log Application ile tanışın.

Medepia Fiori Change Log Application, SAP MDG ekranlarının daha kullanılabilir ve efektif hale getirilmesi için oluşturulmuş bir Fiori uygulamasıdır. Bu uygulama ile artık verilerin doğruluğu hakkında endişelenmenize gerek yok. Çünkü bu uygulama temel olarak SAP sistemlerindeki ABAP kodlarını tarar, eksiklikleri Back-end’de (arka yüz) tespit eder, belirli senaryolara göre birçok kodda çalışmalar yapar ve nihayetinde kullanıcıya temiz ve saf veriyi tek bir ekranda sunar.

Medepia Fiori Change Log Application teknik özelliklerinden bahsedelim:

 1. SAPUI5 teknolojisini kullandığımız bu uygulamada üç sistem bulunmaktadır:
 2. Back-end Sistem: Uygulamada kullanabileceğimiz tüm tablolar, sınıflar, RFC ve BAPI’ler gibi ABAP ögelerinden oluşmaktadır.<
 3. Ara Sistem: Front-end ile back-end arasında yer alan ve tüm veri tabanı sorgularını yazabildiğimiz ara bir sistemdir. Bu sistemin ismi aslında Netweaver Gateway Server’dır.
 4. Front-end Sistem: Uygulamada gösterilmesi amacıyla tüm UI ögelerine sahip olan sistem burasıdır.
 5. İş uygulamalarının diğer sistemlerle önceden tanımlanmış şekillerde iletişim kurmasına ve veri alışverişinde bulunmasına olanak tanıyan bir mekanizma olan RFC (Remote Function Call- Uzaktan İşlev Çağrısı) ile tüm parametre verileri uzak sistemde ihtiyaç duyulan gösterime dönüştürülmektedir. Böylece SAP RFC fonksiyonu ile Odata servis oluşturularak Fiori ekranları arasındaki bağlantı kurulur.
 6. Veride hiyerarşik bir düzen oluşturulması için, liste ve liste elemanlarına ait alt listeler oluşturarak, kısa ve kolay yoldan istediğiniz veriye erişimi sağlayan TreeTable yapısını Odata servisine bağlayarak çalışılmıştır.

Teknik özelliklerini kısaca değindikten sonra Fiori Change Log uygulamasının önemini de aktarmak gerekirse:

 1. Fiori Change Log Application ile Fiori Launchpad üzerinden birkaç saniye içerisinde istenilen ekrana ulaşılır.
 2. Kapsamlı veri listeleme sayesinde, kullanıcıya özgü ekranlar tasarlanarak ihtiyaca göre bir yapı oluşturulur.
 3. Zaman tasarrufu ve iş yükü gibi parametreler minimize edilerek, iş verimi artırılır.

Şimdi de sistem verimini artıran Fiori Change Log uygulamasının kullanımına göz atalım:

 1. Uygulamanın açılması için gerekli olan Gateway sunucusu aktif edildikten sonra, SAP Fiori Launchpad adı altındaki uygulama sekmesi ile giriş yapılır.

 

 

2. Uygulamanın butonu ekrana gelir. Bu butona tıklanır.

 

 

3. Uygulama butonuna tıkladıktan sonra, filteleme yapabilmek için bir ekran gelecektir. Filter’ butonuna tıklandığında, filtre seçenekleri ekrana yansıyacaktır. Malzemelerin hangi kriterlere göre filtreleneceği bu kısımda seçilir.

 

 

 

 

4. Malzemenin hangi kritere göre filtreleneceğini belirterek, bu listeden malzeme seçilir ve ilgili sonuçlara ait bilgilere aynı ekran üzerinde ulaşılır.

 

 

5. ‘Changes’ sekmesinde malzemeye ait Change Requestler listelenir.

 

 

6. Changes sekmesinde bulunan Ayarlar butonu, ihtiyaca göre sütunların seçilip sıralanarak ekrana yansıtılmasını sağlar.

 

 

7. ‘Request Information’ sekmesinde, işaretlenen CR satırına ait, değişiklik yapılan alanlar ile ilgili bilgiler gösterilmektedir. Bu kısımda TreeTable yapısı kullanılmıştır. Değişiklik yapılan entityler ana başlık olarak gösterilirken, key alan ve diğer alanlar alt başlıklar şeklinde gösterilmektedir.

 

 

8. Malzeme bazlı sonuçlar grafikler ile de görselleştirilerek, kullanıcıya kolaylık sağlamaktadır. Grafik üzerindeki dilimlere tıklandığında o veri ile ilgili detaylı bilgi de ekrana yansıtılmaktadır.

 

 

9. Changes sekmesinde bulunan ‘Export’ butonu, malzemeye ait Change Request listesini Excel formatında dışarı aktarmayı sağlar.

10. İlgili Change Request numarasına tıklayarak, değişiklik talebi sayfasına doğrudan götürmektedir. Böylece kullanıcı daha detaylı inceleme fırsatı bulmaktadır.

Detaylardan da anlaşılacağı üzere, geliştirilmiş Fiori Change Log uygulaması; tek bir ekranda, doğru ve sağlıklı veriler ve kullanıcı ihtiyaçlarına uygun ekranlar ile, işlemlerin daha hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, dinamik sayfa yapısı ile işlem yapılan veriler üzerinde karşılaştırma imkânı sağlanmaktadır. Böylelikle süreçleri daha iyi yönetme ve veri hatası gibi herhangi bir problemde önceden gerekli önlemleri alma olanağımız vardır.

Yazımızın başında belirttiğimiz dijital dönüşümü yakalamak ve teknolojik rekabette yer edinebilmek, gerekli veri çözümleri ile doğru veriye ulaşarak ve gelecek süreçleri buna göre planlayarak mümkündür. Ana veriyi sağlıklı bir şekilde yürütmeleri, süreç verilerini analiz edebilmeleri ve buna dayanarak iş süreçlerini devamlı güncel tutmaları; şirketlerin önceliği olmaya devam edecektir.

Bilhassa teknoloji şirketleri için; esnek, kullanıcı dostu ve ölçeklenebilir bir uygulamaya olan ihtiyaç, günümüz koşullarında hem rekabet ve karlılık hem de çalışma sistemi açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple şirketlerde ana verinin yerini düşünecek olursak, risk almamak ve geleceğe dair daha emin adımlar atabilmek için bu uygulamanın kullanımı mühim gözükmektedir. Medepia Fiori Change Log Application, geleceğin teknolojilerine hazır ve ihtiyaçlarınıza cevap veren bir yapısıyla keşfetmenizi beklemektedir.

 

TurkeyGermanEnglish